İşimiz Gücümüz Fuarcılık...

Teşvikler

Teşvikler

Yurt içi fuar desteği

(1) İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına, İzmir Enternasyonal Fuarı’na ve IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılımlarına destek verilir.

(2) Bir fuarda organizatör kuruluş tarafından fuarın gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. İlk defa düzenlenecek olan fuarlarda ise fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının 2.500 (iki bin beş yüz) m²’yi geçmeyecek şekilde azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB ve TİM tarafından ev sahipliği yapılan fuarlar ile IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ve konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlara münhasıran ilk defa düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir.

 (3) Bu destek; boş alan (yer) kirası ile standart stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini kapsar.

(4) Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m²’dir.

(5) Destek üst limiti;

a) Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 (iki yüz elli) TL,

b) Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 150 (yüz elli) TL,

c) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 (bin) TL,

ç) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı hariç konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlar için m² başına 500 (beş yüz) TL olarak uygulanır.

 (6) İşletmenin program süresince en fazla 4 (dört) fuara katılımına destek verilir.

Tüm Hakları Saklıdır. © 2024